K čemu je to dobré

Internetové stránky jsou k nalezení pod nějakou adresou nějakého konkrétního serveru a příslušné podstránky.
Je zvykem, že čas od času nalezneme nějakou stránku ke které se časem chceme vrátit. Místo papírku používáme tzv. bookmarky implementované v browseru. Mají výhodu v tom, že je jednoduché a velmi rychlé přidat do bookmarků nový odkaz. Je výhodou, že je máme poměrně rychle k dispozici přímo z našeho počítače.

Nevýhodou však bývá neuspořádanost těchto odkazů, velké množství odkazů za nějaký čas a tedy zhoršená šance na nalezení konkrétního odkazu.
Rychle zapomínáme co se skrývá pod určitou adresou či názvem odkazu v bookmarcích v browseru.
Velkým problémem je ztráta těchto odkazů při reinstalaci.
Nedostupnost Vašich odkazů v případě potřeby z jiného stroje či místa.

Z výše popsaného vyplývá, že použití bookmarků uložených na nezávislém místě má tyto výhody:
 1. jsou dostupné odkudkoliv ze světa
 2. reinstalace nás netrápí, protože tím o bookmarky nepřijdeme
 3. naše bookmarky jsou řazeny do přehledných skupin, takže odkazy jsou dobře dohledatelné
 4. některé odkazy používáme jen občas, takže je můžeme skrývat a tím zvýšit přehlednost v těch často používaných odkazech
 5. některé skupiny odkazů používáme jen vyjímečně, ale chceme je mít někde zachované, proto lze skrývat i celé skupiny
 6. odkazům můžeme přidávat popisy, které mohou vysvětlovat proč jsme chtěli konkrétní odkaz zachovat (co tam má být)
 7. pokud chceme, tak naše odkazy můžeme zpřístupnit konkrétním osobám popřípadě jim přístup opět odebrat či jen pozastavit
 8. člověk je tvor líný a dokáže udělat nepořádek i v takovémto systému, proto máte k dispozici vyhledávání, které hledá v adrese odkazu a zároveň v názvu a popisu odkazu. Výsledek je zobrazen v samostatné stránce i s dalšími údaji týkajícími se nalezeného/nalezených odkazu/ů

Bezpečnost

Naše vlastní odkazy mohou být důvěrné informace (nikdo nemusí vědět co nás zajímá a kam chodíme pro informace), proto je v této aplikaci snaha dodržovat bezpečnost a to takto:

 - pro přístup k Vašim odkazům se používá heslo, které slouží pouze k prohlížení záznamů, pokud bude někdo neopatrný a někdo mu heslo ochytí, tak to bude pravděpodobně jen heslo pro čtení a tedy nebude mít možnost cokoliv měnit
 - až když chcete něco modifikovat, tak musíte použít heslo pro zápis (musí být jiné než heslo pro čteni - to již ohlídá aplikace)
 - aplikace Vás kontroluje už v průběhu volby hesla, abyste nezadali hesla už z principu špatně
  -- heslo musí být minimálně 6 znaků dlouhé
  -- nesmí být stejné heslo pro zápis a pro čtení
  -- žádné z hesel nesmí být stejné jako login
 - vzhledem k tomu, že pro velmi nezkušené uživatele může už jen těchto pár omezení být problémem, kterým mohou být vyvedeni z rovnováhy, tak se zde zatím nekontrolují další neméně důležitá pravidla jako např.
  -- žádné z hesel nesmí být stejné jako jméno
  -- hesla by neměla být jednoduchá slova, ale alespoň složeniny (účinnější proti slovníkovým metodám)
  -- atd.
 - tyto pravidla nedodržují snad jen dívčiny kolem pubertálního věku a postarší sekretářky ze státních podniků, takže se zatím nezvažuje zařazení těchto testů.
 - každé heslo je v databázi uloženo již zakódované šifrou MD5 a ještě překódováno další vlastní šifrou
 - aplikace se brání proti slovníkovým metodám tím, že po několikátém zadání špatného hesla je odeslán majiteli účtu email s odblokovacím linkem (odkazem pro odblokování jeho účtu)
 - nikdy není žádné heslo odesíláno emailem! Je to proto, aby nebylo odhaleno v případě, že by někdo někdy měl přístup do Vašeho archívu pošty
 - aplikace Vaše heslo nezná taky, jen porovnává již zašifrované řetězce s nově šifrovanými řetězci
 - každý link na odblokování účtu, změnu hesla a dalších nebezpečných aktivit je omezen na jednu hodinu. Nezdaří-li se útočníkovi nabourat zároveň do Vašeho emailu, tak nemá mnoho šancí
 - neexistuje systém bez bezpečnostních děr, takže stejně nikdy nepište Vaše loginy do popisu odkazu!!!!
 - každý link pro přístup na Vaše stránky je časově omezen, takže pokud by byl odchycen v logu Vašeho proxy serveru, tak je již nepoužitelný
 - vyjímkou je odkaz pro přístup tzv. "share usera", tedy uživatele, kterému jsme nedali žádné naše heslo a přesto jsme mu umožnili přístup na do našich odkazů, ten pochopitelně nesmí být časově omezen a tedy zde hrozí, že nám někdo může naše odkazy vidět, ale stejně nehrozí, že by je modifikoval
 - bezpečnostních prvků je zde více, ale není rozumné je zde popisovat, výše popsaná bezpečnost zde rozhodně není nutná, ale byla to více méně jen zábava :-)
 - bezpečnost je vázána na email!! předpokládá se totiž, že Vám do emailu nikdo nechodí (i když...) a že tak nebudou vznikat černé účty, navíc se dá předpokládat, že adresu emailu nezapomenete dříve než login a heslo do této aplikace
 - pokud se přeci jen odehraje něco, co Vám znemožní přistup do této aplikace či Vám někdo okouká či jinak odchytí heslo pro zápis, tak pomocí emailu si můžete opět získat přístup ke svým odkazům
 - odkazy je možno zazálohovat do souboru (a uložit na jiné bezpečné místo)
 - pokud přeci jen někdo zapomene nejen heslo ale i login, tak je možno si zjistit jaký login je svázán s konkrétním emailem

Pokud tedy existuje v této aplikaci Váš účet a nemůžete si vzpomenout na přístup k tomuto účtu, tak použijte odkaz OBNOVENÍ (ze stránky pro zadání jména a hesla)

Pokud zde ještě nemáte účet, tak je nejdříve pořeba použít odkaz REGISTRACE.

Systémové požadavky

Vsoučasné době je tato aplikace optimalizována pro známé browsery (IE,MOZILLA,OPERA...)
Samozřejmě čím vyšší verze, tím lépe (Phoenix0.5, Mozilla 1.0, Opera 7.0, IE4 atd...)
Zřejmě by to běhalo dobře i na starších browserech, ale nebylo to testováno.

Rozlišení 800x600 a výše je pro tuto aplikaci ideální.